“Tarik minat generasi muda memulakan perniagaan”

 

Program Keusahawanan BISTARI terdiri daripada beberapa program iaitu:
• TUNAS BISTARI
• DIDIK BISTARI
• CATUR BISTARI
• CILIK BISTARI

Wawasan Program Keusahawanan BISTARI

Menjadi penggerak utama dalam mewujud dan membentuk generasi muda dan para belia di Malaysia dengan ciri-ciri keusahawanan serta kepimpinan yang berketrampilan, berdikari, berkarisma dan mampu berfikir secara kreatif dan inovatif.

SINOPSIS

  1. Johor Corporation terlibat secara aktif dalam program-program pembangunan usahawan sejak 1992 (26 tahun).

     

    2. Seramai 34,125 orang telah mendapat manfaatdaripada program ini.

     

    3. Seramai 34 orang telah menjadi usahawan dan 66 orang sebagai golongan profesional.


SASARAN

Menyebarkan Program Keusahawanan BISTARI ke seluruh Malaysia.

PENCAPAIAN 

Sehingga 2018, seramai 21,775 pelajar dari 187sekolah menengah telah terlibat dan mendapat manfaat daripada Program Tunas BISTARI. BAGI Didik BISTARI, 10,410 murid dari 170 sekolah rendah terlibat sejak program itu diperkenalkan pada tahun 2005.

Sementara itu, seramai lebih 390,000 orang peserta telah terlibatdengan papan permainan bisnes CATUR BISTARI dan CILIK BISTARI diseluruh Malaysia melalui pertandingan peringkat kebangsaan yang dianjurkan bermula tahun 2008.