Pengagihan manfaat Dana Kebajikan Am Waqaf An-Nur Corporation Berhad bagi tahun 2018 adalah berjumlah RM3,348,600.         

Ini tidak termasuk emolumen eksekutif Imam dan Bilal di Rangkaian Masjid An-Nur berjumlah RM1,215,932 yang terkandung di dalam jumlah belanja pentadbiran.

Pengagihan manfaat yang telah dilaksanakan sepanjang tempoh Januari hingga Disember 2018 adalah sebagaimana berikut :


PERKARA

KATEGORI SUMBANGAN

AGIHAN (RM)

1.1 Kebajikan Am & Amal

1.1.1 Kesihatan

274,400

1.1.2 Mengimarah Masjid An-Nur

382,183

1.1.3 Masyarakat Umum, anak-anak yatim & lain CSR

1,315,499

1.2 Pembangunan Insan & Modal Insan, Pendidikan dan Keusahawanan

1.2.1 Program Bistari

112,789

1.2.2 Bantuan Sekolah & Pelajaran

911,230

1.3 Projek Khas

1.3.1 Projek Khas

352,500