Carian


Laporan Agihan Manfaat

LAPORAN AGIHAN MANFAATPengagihan manfaat Dana Kebajikan Am Waqaf An-Nur Corporation Berhad bagi tahun 2019 adalah berjumlah RM4,331,178. Ini tidak termasuk emolumen eksekutif Imam dan Bilal di Rangkaian Masjid An-Nur berjumlah RM1,205,506 yang terkandung di dalam jumlah belanja pentadbiran.

Pengagihan manfaat yang telah dilaksanakan sepanjang tempoh Januari hingga Disember 2019 adalah sebagaimana berikut :


PERKARAKATEGORI SUMBANGANAGIHAN (RM)
Kebajikan Am & Amal Kesihatan 439,425
Kebajikan Am & Amal Mengimarah Masjid An-Nur 408,321
Kebajikan Am & Amal Masyarakat Umum, anak-anak yatim & lain CSR 1,209,635
Pembangunan Modal Insan, Pendidikan dan Keusahawanan Program Bistari 30,853
Pembangunan Modal Insan, Pendidikan dan Keusahawanan Bantuan Sekolah & Pelajaran 189,145
Projek Khas Projek Khas 2,053,799